Mastermind skupina

Mastermind skupina, ilusterivní fotografie

Maximálně devítičlenná skupina podnikatelů se setkává za účelem vzájemného růstu. Učime se vzájemě ze svých chyb a zkušeností. Všímáme si svých silných stránek. Společně rosteme a podporujeme se.

Mastermind skupina probíhá nejčastěji v prostorách mé kanceláře ve Zlíně, a to v odpoledních až večerních hodinách. Setkáváme se jednou měsíčně. Mastermind skupina trvá cca 2 - 3 hodiny. Během konání Mastermind skupiny poskytuji profesní i studijní a osobnostní podporu, poradenství, případně vedení. Samotný mentoring a poradenství k jednotlivým podnikatelským záměrům, je pak samozřejmě možný domluvit mimo tuto skupinu.

Termíny Mastermind skupin

Termín Místo Čas Cena Další info
15.2.2018 Zlín, Kvítková 16:00 2600 Kč Přihlásit se

Koncept mastermind skupin byl vytvořen v roce 1925 a podrobněji popsán v roce 1937 v knize Think and Grow Rich. Jasný a srozumitelný koncept sdílení vlastních zkušeností a současně přijímání zkušeností druhých. Učme se z chyb druhých. Model, který již funguje bez mála sto let. Přidejte se do mastermind skupiny a podpořme se v růstu.

Chci vstoupit do Master mind skupiny

Údaje v přihlášce jsou důvěrné, chráněné zákonem na ochranu osobních údajů. V žádném případě nebudou poskytovány třetím stranám. Jejich účel je výhradně k vyhodnocení o vhodnosti zařazení do mastermind skupiny. Odesláním přihlášky automaticky nevzniká právo na účast ve skupině. Mastermind skupina je sestavována tak, aby její účastníci ze skupiny měli co nejvyšší užitek.

Nebudete-li vybráni do skupiny, nezoufejte. Není to nic osobního, jen by Váš podnikatelský profil nebyl do plánované skupiny vhodný. Tím pádem by pro Vás taková mastermind skupina také nebyla přínosem.

Výhodné je se hlásit co nejdříve, máte tak větší šanci utvářet profil skupiny. Tím pádem je pro Vás případné „síto“ logicky menší.

Přihláška, vstupní dotazníček

 
Vyberte si termíny Mastermind skupin*

Prosím, napište výsledek následujícího úkolu, abych ověřil, že nejste počítačový robot.*

Jaký je součet 4 a 1?

Jdi zpět