Projekty

V roce 2014 jsem učinil rozhodnutí. Služby budu realizovat již exkluzivně pod hlavičkou nestátní neziskové společnosti MADIO z.s. V této společnosti pracuji jako ředitel a vím, že tento příjem bude účelově využit k podpoře prevence rizikového chování u dětí a mládeže (šikana, drogy, gambling apod.).

Služby nejen pro podnikatele

Tyto projekty vznikají jako reakce na poptávku z řad různých klientů. Ve většině na nich pracuji s týmem skvělých lidí z mých společností. Proto je v nich taková různorodost a také proto jsou úspěšné. Najdete zde projekty a služby pro podnikatele, manažery, učitele, ale také pro lidi, kteří se rozhodli v životě prostě udělat další krok.

Specializační studium ŠMP

Akreditované Specializační studium Ministerstvem školství a tělovýchovy je určeno pro pedagogické pracovníky (vysokoškolské vzdělání) vykonávající funkci školního metodika prevence (ŠMP) nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.

9 věcí, které dělají psychicky silní lidé

9-ti denní VIDEOKURZ, sestaven odborníky z oblasti psychologie a osobního rozvoje. Pod záštitou akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV. Průvodcem videokurzu Petr Štěpáník.

Mastermind skupiny

Maximálně devítičlenná skupina podnikatelů se setkává za účelem vzájemného růstu. Učime se vzájemě ze svých chyb a zkušeností. Všímáme si svých silných stránek. Společně rosteme a podporujeme se.